Конкурси

март 2020 г.

Кандидатите ще могат да подадат кандидатурите си до 30 април 2020 г.
Лирика и сатира по време на извънредно положение
За младежи и девойки от 14 до 19 години
За преводачи под 35-годишна възраст