Проекти

май 2014 г.

На 30 май, петък, от 13.00 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов”
Петдневна програма за деца от I до IV клас през месец юни
В проекта ще се включат София, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Перник, Плевен, Пловдив и Русе
За писатели, художници, музиканти, артисти, фотографи - до 29 години
Последни прожекции от модула: "Бялата стая" и "Рицар без броня"