Проекти

март 2010 г.

Писателското майсторство през погледа на големия български писател
По случай Седмицата на франкофонията
21 март 2010, неделя, 16.00 часа, пред СУ