Проекти

юни 2021 г.

Съвместен проект на Фондация "Българска Памет" и Фондация "Ханс Зайдел"
25 юни, 18 часа, Летен театър на Нов български университет
17 юни, 18:00 ч., Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Русе
Млади творци ще получат менторска и финансова подкрепа за личностно развитие в изкуството