Научни форуми

септември 2014 г.

Втората научна конференция от серията „Дебати в музеологията“
"Нови форми на бунта" в глобализирания свят
"Нова семиотика: между традиция и иновация" - 16-20 септември 2014, София