Научни форуми

Научна конференция "Българи в чужбина, чужденци в България"

29-30.09.2014 г., София, ИЕФЕМ - БАН

◊ ПОКАНА

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН организира
 
Научна конференция на тема „Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот“.

Във фокуса на изследователските търсения попадат различен тип миграции от и към България, засягащи различни исторически периоди. С пленарни доклади ще се включат известни учени в областта: проф. Юлияна Рот и доц. д-р Анна Кръстева, както и представители на Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците.

Конференцията ще се проведе на 29 и 30.09.2014 г. в София, ИЕФЕМ, ул. „Московска“ 6А, Зала 19.

Заповядайте!


◊ ПРОГРАМА

29 септември | понеделник

9:00 | Регистрация на участниците

9:30 | Официално откриване на конференцията

9:45-10:15 | Пленарен доклад 
                   
Проф. д-р Юлияна Рот (Институт по интеркултурна комуникация, Мюнхенски университет „Лудвиг Максимилиан“, Германия): Идентичности в движение: адаптационни процеси в българската диаспора

І ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ИНСТИТУЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
10:15-11:45
водещ: гл.ас. д-р Мариянка Борисова

Гл. ас. д-р Таня Матанова (ИЕФЕМ - БАН): Български мигрантски институции в Европа: роля за поддържане при децата на български език, традиции и религия

Гл. ас. д-р Ива Кюркчиева (ИЕФЕМ - БАН): Български училища в Швейцария: инициативи, идентичности и предизвикателства

Д-р Биляна Раева: „Направихме си един остров, на който си мислим, че сме си в България“. Българското училище „Златен век“ в Нюрнберг, Германия

Гл. ас. д-р Ирина Коларска-Младенова (ИЕФЕМ - БАН): Българското училище в Прага: мисия, постижения, конфликти

Д-р Мая Падешка (НИ „Аз Буки“ – МОН): Българските училища зад граница през погледа на една обществена медия (Национално издателство „Аз Буки“ – МОН)

11:45-12:00 | Кафе пауза

ІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ
12:00-13:15
водещ: гл.ас. д-р Магдалена Славкова

Доц. д-р Венета Янкова (ШУ „Епископ Константин Преславски“): Българите в Унгария: организации и общностен живот пред предизвикателствата на XXI век

Гл. ас. д-р Лина Гергова и гл. ас. д-р Яна Гергова (ИЕФЕМ - БАН): Медии и миграции (по примера на БУДИЛНИКЪ)

Д-р Галина Минева-Луканова (ИЕФЕМ - БАН): Хорът към българската църква в Берлин и хор „Bulgarian Voices Berlin“ като част от колективни дейности на българи в германската столица

Гл. ас. д-р Мариянка Борисова (ИЕФЕМ - БАН): Случаят Ирландия – български институции и организации

13:15-14:15 | Обедна почивка

ІІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ
14:15-15:30
водещ: гл.ас. д-р Лина Гергова

Гл. ас. д-р Мила Маева (ИЕФЕМ - БАН): Българската миграция към Великобритания от средата на ХІХ в. до 1944 г.

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова (ИЕФЕМ - БАН): Миграционни траектории на квалифицираните българи в Испания

Докт. Елена Генова (Университет Нотингам, Великобритания): Bye Ганьо? Банален национализъм и банален европеизъм във всекидневните практики на българските висококвалифицирани мигранти във Великобритания

Докт. Емил Антонов (ИЕФЕМ - БАН): Български общности в съвременна Япония – специфики и начин на живот в началото на новото хилядолетие

15:30-15:45 | Кафе пауза

15:45-16:15 | Пленарен доклад

Доц. д-р Анна Кръстева (Нов български университет): Миграция в бяло: от класическата уседналост до космополитния транснационализъм

ІV ПАНЕЛ. МИГРАНТСКИ ОБЩНОСТИ, ИНСТИТУЦИИ, НАСЛЕДСТВА (НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЮЖНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ)
16:15-17:30
водещ: гл.ас. д-р Йелис Еролова

Доц. д-р Ирена Бокова (Нов български университет): Институционализиране на традицията – „тракийци“ по произход и по пребиваване

Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ - БАН): От български бежанци в тракийски българи: тракийското наследство като символен капитал

Гл. ас. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“): Двойно гражданство и обучение по български език и култура – форми на институционализация и наследството в Одрин

Доц. д-р Магдалена Елчинова (Нов български университет): Религията като водещ фактор при изразяване на идентичността на истанбулските православни българи

18:00 | ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). Ritual Year 8: MIGRATIONS. Sofia: Paradigma, 2014.

Йелис Еролова, Магдалена Славкова. Етничност, религия и миграции на циганите в България. София: Парадигма, 2013.

19:30 | Коктейл


30 септември | вторник


V ПАНЕЛ. ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА І: БЕСАРАБИЯ И КРИМ
9:00-10:00
водещ: гл.ас. д-р Таня Матанова

Доц. д-р Женя Пимпирева (ИЕФЕМ - БАН): Българската бесарабска диаспора през погледа на медиите на роден език

Гл. ас. д-р Радка Братанова (ИЕФЕМ - БАН): Някои аспекти от културния живот на кримските българи

Гл. ас. д-р Галин Георгиев и гл. ас. д-р Елена Водинчар (ИЕФЕМ - БАН): Стари институции с нови функции. Общоселищните църковни празници у българите от Бесарабия днес

10:00-10:15 | Кафе пауза

10:15-10:45 | Пленарен доклад

Д-р Йордан Янев (Държавна агенция за българите в чужбина): Българските общности в чужбина и държавната политика към тях – между миналото и бъдещето

VІ ПАНЕЛ. ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА ІІ: РУМЪНИЯ, АЛБАНИЯ, СЪРБИЯ
10:45-12:00
водещ: доц. д-р Владимир Пенчев

Анюта П. Каменова-Борин (Исторически музей – Чипровци): Българските дружества в Банат, Румъния

Доц. д-р Веселка Тончева (ИЕФЕМ - БАН): Животът на една славянска (българска/македонска) общност в Албания: голобърдци в Тирана

Докт. Валентина Неделчева (СУ „Св. Климент Охридски“): Национален съвет на българите в Сърбия – политики и употреби

Гл. ас. д-р Евгения Грънчарова (ИЕФЕМ - БАН): Културните институции в Димитровград (Цариброд): мисия, проблеми, взаимодействия

12:00-13:00 | Обедна почивака

VІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ПРЕДСТАВИ И ТИПОЛОГИИ
13:00-14:15
водещ: доц. д-р Женя Пимпирева

Добринка Костова (Етнографско-археологически музей, Елхово): Фамилия Баламезови – гордост за Елхово, България и Европа

Доц. д-р Владимир Пенчев(ИЕФЕМ - БАН): Топология на българското в Средна Европа

Снежана Йовева-Димитрова (Национален дарителски фонд „13 века България“): За някои нови модели на интеграция в Австрия и Словакия

Мария Галанова (ИЕФЕМ - БАН): Съдбата на емигранта – актуален щрих в автостереотипните представи на българите днес

14:15-14:30 | Кафе пауза

14:30-15:00 | Пленарен доклад

Анна Андреева (Държавна агенция за бежанците): Дом на кръстопът – за тези, които идват, и тези, които заминават

VІІІ ПАНЕЛ. ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ: БЕЖАНЦИТЕ
15:00-16:15
водещ: доц. д-р Катя Михайлова

Гл. ас. д-р Йелис Еролова (ИЕФЕМ - БАН): Да си бежанец в България – културни сблъсъци и предизвикателства

Цветелина Христова (Социален център „Хаспел“): Бежанци, трансграничност и интеграция

Доц. д-р Катя Исса (Университет за архитектура, строителство и геодезия): Българската езикова политика по отношение на чужденците в България – студенти, имигранти, бежанци

Константин Панайотов (ИЕФЕМ - БАН): Смай бежанци превзеха селото

16:15-16:30 | Ксфе пауза

ІХ ПАНЕЛ. ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ: ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ И КУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
16:30-17:45
водещ: гл.ас. д-р Яна Гергова

Доц. д-р Катя Михайлова (ИЕФЕМ - БАН): Поляци в България: институции, организации, общностен живот

Петко Мангачев: Украинската емиграция в България в периода между двете световни войни (1918-1944)

Анита Комитска (ИЕФЕМ - БАН): Италиански културни влияния в България през втората половина на ХХ век

Доц. д-р Петя Банкова (ИЕФЕМ - БАН): Лесно ли е да бъдеш арменец в България?

18:00 | Закриване на конференциятаАвтор: ИЕФЕМ - БАН
25.09.2014 г. 13:46
Посетено: 1446
Етикети: ИЕФЕМ БАН, Българи в чужбина, научна конференция, чужденци в България
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/19881-nauchna-konferentsiya-balgari-v-chuzhbina-chuzhdentsi-v-balgariya