Научни форуми

октомври 2016 г.

Ефективното преподаване, подкрепата на училищните екипи и значението на предучилищното образование са акцентите на форума