Научни форуми

ноември 2016 г.

София, 28 ноември 2016, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
25 ноември 2016 г., Нов български университет – София
Юбилейна научна сесия по случай 180 г. от рождението на Нестор Марков – народен будител, държавник, общественик
18 ноември 2016, Aкадемия за музикално, тaнцово и изобразително изкуство - Пловдив
Честване на 200-годишнината от рождението на първия български художник с академично образование
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"