Научни форуми

октомври 2011 г.

Международна интердисциплинарна конференция - 3-4 ноември 2011, София
Христо Огнянов, Константин Петканов, Стилиян Чилингиров, Анна Карима
Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии
Национална кампания за възраждане на библиотеките
Образователните технологии и ролята им в професионалното образование и реализацията на студентите