Научни форуми

ноември 2021 г.

Темата на форума тази година е "Библиотеките в Единния цифров пазар"
"Между традицията и новаторството" е темата на Националната годишна конференция на Център за обучение „Цар Симеон Велики"
25 ноември 2021 г., 17.00 ч., Нов български университет