Научни форуми

Национален форум "Библиотеките днес" 2021

Темата на форума тази година е "Библиотеките в Единния цифров пазар"

Национален форум "Библиотеките днес" 2021

 

На 25 ноември 2021 г. от 13 до 17.30 часа Фондация „Глобални библиотеки – България” организира за шеста поредна година Национален форум - „Библиотеките днес”. 

Целта на това най-значимо събитие на обществените библиотеки е да представи тяхната роля в съвременното общество и да очертае  потенциала им като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот.

Темата на форума тази година е Библиотеките в Единния цифров пазарЩе се засегнат теми като промените в авторското право в електронна среда, достът до електронни книги в библиотеките, създаването на електронни ресурси, коопериране между библиотеките, отворен достъп до научно знание и до културното наследство.

Националният форум „Библиотеките днес” за втора поредна година, поради COVID-19 пандемията, ще протече онлайн и ще се излъчва на фейсбук страницата на Фондацията от 13 часа.

Във Форума по темите ще вземат участие представители от ИФЛА, ЕБЛИДА, Европеана, университетски преподаватели, библиотечни специалисти.

* * *

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която 960 обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. Днес Фондацията поддържа тази техника и осигурява условията за равен достъп на гражданите до интернет чрез нея.

Фондация „Глобални библиотеки - България“ е неправителствена организация в обществена полза.  В управителните органи на Фондацията влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

 

Автор: Организаторите
22.11.2021 г. 13:29
Посетено: 587
Етикети: Национален форум, "Библиотеките днес" 2021, Фондация „Глобални библиотеки – България”
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/33740-natsionalen-forum-bibliotekite-dnes-2021