Научни форуми

ноември 2020 г.

20 ноември 2020 г., 16.00 ч., фейсбук страница Център за книгата
Нови технологии в помощ на децата със затруднения в комуникацията
27 ноември 2020, Американски център на Столична библиотека