Научни форуми

декември 2020 г.

Онлайн събитие нa 17 декември от 18:30 ч., на живо през платформата Zoom
03 декември 2020 г., 16.00 ч., фейсбук страница Център за книгата