Научни форуми

ноември 2005 г.

Европейски дати в научния календар
Дискусия върху "Дневниците..." на Й. Вълчев
Открита лекция в Шуменския университет ще изнесе ст.н.с. д-р Албена Рангелова
Обсъждане на \"Живот за Вапцаровите думи\" от М. Неделчев
Семинар и прожекции на компютърни филми
Национална научна конференция в Сливен
Лекция на проф. Майкъл Паларе
Световни хайку поети гостуват в София