Научни форуми

май 2010 г.

С участието на български и американски писатели, издатели, преводачи
Национален уъркшоп в Пловдив