Научни форуми

Международна конференция кани за участие млади учени в Русе

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Международно дружество „Елиас Канети” - Русе очаква предложения от млади учени за представяне с презентации на Националната докторантска конференция „Общество на знанието и гражданско общество в България”, която предстои да се проведе на 29 и 30 май в Русенския университет „Ангел Кънчев”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Целта на форума е да обсъди от гледна точка на младите учени и докторанти на България въпросите и проблемите, свързани с общественото развитие на страната през призмата на две основни концепции и водещи европейски модернистични идеи: първата - за гражданското общество като коректив и регулатор на взаимоотношенията с държавата в съвременните плуралистични и либерални демокрации, и втората - за общество на знанието като инкубатор за иновации и пазарен напредък на съвременните пазарни икономики в глобализиращия се свят.

Организаторите от МД „Елиас Канети” и Катедра „Европеистика” на РУ са подготвили четири панела, в които ще се обсъждат конкретни проблеми, представени от докторанти от различни специалности и университети в страната.

Дискусиите са отворени и за неакадемичната общност, целейки като страничен ефект интензифицирането на диалога между университета, институциите и гражданите.


• Ако имате желание да участвате в програмата на конференцията със своя презентация, моля, потвърдете участието си до 16 май 2010 г.


Internationale Elias Canetti Gesellschaft
Pl. "Svoboda" 4, p.k. 499
7000 Rousse
BULGARIEN
359 (0) 82 82 86 99

Автор:
Международно дружество „Елиас Канети”
Публикация:
05.05.2010 г. 22:22
Посетено:
1458
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/9882-mezhdunarodna-konferentsiya-kani-za-uchastie-mladi-ucheni-v-ruse