Научни форуми

март 2009 г.

2 и 3 април 2009, Френски културен институт - София
Немски като чужд език – учене, преподаване, оценяване