Научни форуми

Научна конференция "Соцреалистически канон / Алтернативен канон"

27 март 2009 г., НБУ, София

◊ СЪБИТИЕТО

Нов български университет
Департамент „Нова българистика”


организира

Национална научна конференция

Соцреалистически канон / Алтернативен канон.
Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г.


• Конференцията се провежда в рамките на научно-изследователската програма
“Литературата на Народна република България (1946–1990)”,
реализирана от департамент “Нова българистика” на НБУ

27 март 2009 г. (петък)
Библиотека на Нов български университет
Заседателна зала


◊ ПРОГРАМАТА

. 9:45 – Регистрация на участниците и откриване на конференцията

Встъпителни слова

. 10:00 – д-р Пламен Дойнов (Нов български университет): Социалистическият реализъм и неговите алтернативи в НРБ: аспекти на каноничността

. 10:15 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Ефектът на раздалечаването


Литературните канони в НРБ: проблеми на (ре)конструирането


. 10:30 – проф. Светлозар Игов (Българска академия на науките): Канон и прочит: официални и алтернативни

. 10:45 – доц. д-р Александър Кьосев (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Тотализирането на канона: културни политики на Тодор Павлов от “лява литература” до “национална класика”

. 11:00 – доц. д-р Албена Хранова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”): Понятието “вулгарен социологизъм” и сталинистката версия на българската интердисциплинарност

. 11:15 – доц. дфн Антоанета Алипиева (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”): Соцреалистическият канон – естетика на тялото

. 11:30–12:00 – Дискусия.


Протоканон и канон: начала, граници, имена


. 12:00 – акад. дфн Иван Радев (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Българска академия на науките): Каталогът на литературата в ситуацията 1944–1948

. 12:15 – Катя Зографова (Национален литературен музей): Протоканоничният и каноничният Вапцаров

12:30 – ст. ас. Биляна Курташева (Нов български университет): Канон, естрада, монтаж: поетически антологии през първите години след 1944

. 12:45 – доц. д-р Евдокия Борисова, д-р Пламен Шуликов (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”): Парапоезия и соцканон. Песнопойки и комунистическа идеология през втората половина на 40-те години на ХХ век

. 13:00 – доц. д-р Светлана Стойчева (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Литературата за деца през 50-те години. Малък канонически речник

. 13:15 – д-р Владимир Донев (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”): Антифашистката проза: две версии

. 13:30 – доц. д-р Веселин Панайотов (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”): За истински социалистическата литература. Нормалното като аморално

. 13:45–14:15 – Дискусия.
. 14:15–14:30 – Обедна кафепауза.


Контексти на изкуствата / Контексти на културата


. 14:30 – доц. д-р Наталия Христова (Нов български университет): Политестетическо измерение на режима в България в средата на 40-те и драматичното му преобръщане между 1948 и 1953 г

. 14:45 – проф. д-р Нева Кръстева (Нов български университет): Скръбната наративност на “симфонизма”. Доктрината за музикалния реализъм

. 15:00 – доц. д-р Иван Еленков (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Леките криле на тоталитарното въображение. Неосъществените проекти от “времето на Людмила Живкова”

. 15:15 – проф. д.изк. Камелия Николова (НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”): Алтернативният театрален език през 80-те – един мълчалив бунт

. 15:30 – доц. д-р Ружа Маринска (Нов български университет): Художникът и Машината ОХИ

. 15:45 – Анжела Данева (Нов български университет): Художниците формалисти и техният нов прочит на соцреализма в България

. 16:00 – д-р Невена Панова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): (Без)опасната антична литература. Върху рецепцията на някои антични текстове, мотиви и канони в българската литературна среда (1944–1990)

. 16:15–16:30 – Дискусия.


Проблематичните алтернативи: творби, тенденции, ефекти


. 16:30 – доц. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”): Литературна критика и идеологически остракизъм

. 16:45 – доц. д-р Яни Милчаков (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”): Соцреализмът и идеологическата дезинтеграция на режима през 60-те/80-те години на ХХ век

. 17:00 – доц. д-р Владимир Янев (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"): Драмата на признанието. Около официализирането на българския поетически “ъндърграунд”

. 17:15 – Митко Новков (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Въобразяване на езоповия език

. 17:30 – д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Клаустрофобията на 80-те: Пасков, Дамянов, Златанов, Андреев и Дичев – в и извън канона

. 17:45 – д-р Морис Фадел (Нов български университет): Алтернативният канон на Ролан Барт и неговите български възможности

. 18:00 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Фигури, конструкти, феномени на алтернативността

. 18:15 – д-р Пламен Дойнов (Нов български университет): Списъци на алтернативния литературен канон в НРБ: основания и характеристики

. 18:30–19:00 – Заключителна дискусия.

Автор: Департамент "Нова българистика" на НБУ
14.03.2009 г. 23:12
Посетено: 1235
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7489-nauchna-konferentsiya-sotsrealisticheski-kanon-alternativen-kanon