Научни форуми

юни 2017 г.

Национална научна конференция в НБУ
Форумът насърчава литературния обмен между Балканите и арабския свят