Научни форуми

Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави

Форумът насърчава литературния обмен между Балканите и арабския свят

Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави


◊ СЪБИТИЕТО

Първият „Софийски форум за превода 2017. Ускоряване на литературните връзки между Балканите и арабския свят“ ще се проведе на 3 и 4 юни 2017 г. в Дома на Европа, ул. „Г. С. Раковски“ 124 и Къща за литература и превод, ул. „Латинка“ 12, гр. София.

Събитието ще бъде открито от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. Официални приветствия ще направят още г-н Хатем Атала, директор на Фондация “Анна Линд” (Египет), г-жа Людмила Димитрова, директор на Държавен културен институт към Министъра на външните работи и г-жа Яна Генова, директор на Фондация „Следваща страница“.

След края на социализма, културният обмен и преводите на съвременна художествена литература между България и останалите страни от Балканския полуостров и южните им арабски съседи се намира в застой. На Балканите съществува силна арабистика и устойчива общност от професионални преводачи, които поддържат интереса към съвременната секуларна арабска литература, но в арабския свят - подобни професионални медиатори почти отсъстват.

Като член на ЕС и държава от региона, България има потенциал да играе ключова роля за засилване мястото на културата в политиката на ЕС за Южното съседство. За целта културата трябва да бъде поставена в центъра на отношенията между хората и това да помогне за подобряването на икономическото и социалното развитие на България, Балканите и арабските страни. Във връзка с това и в контекста на предстоящото Българско председателство на ЕС през 2018 г. се провежда и Софийски форум за превода. Събитието е първата среща, която събира на едно място ключови литературни посредници - преводачи, издатели, литературни агенти, представители на фестивали и културни организации, които допринасят за международния културен обмен.

Сред чуждестранните и българските участници във форума са преводачите Хакан Юзкан от Университета в Мюнстер и Српко Лештарич, Баян Райханова от Софийския университет, Халед Алхамиши, писател и директор на Библиотеката на Кайро, проф. Александър Кьосев от Софийски университет, Манол Пейков, издателство „Жанет-45“, Хайри Хамдан, писател и преводач (Палестина/България) и други.

Участниците във форума ще разгледат състоянието на превода и книгоиздаването в страните от Балканите и някои арабски страни, и ще дебатират дали съществуват и какви са общите търсения и теми в съвременните им литератури. По време на форума ще бъдат представени и работещи механизми за промоция на преводна литература.

„Надяваме се с това събитие заедно да допринесем за процеса на промяна на нагласите и преодоляване на предразсъдъците между Балканите и арабските страни. Всъщност четящата публика и тук, и там няма почти никакъв достъп до преводи на актуални, съвременни литературни текстове. Чрез Форума в София целим да пробудим отново взаимния интерес - първо сред професионалистите в книжния бранш: издатели, преводачи, литературни агенти. Ще поставим началото на устойчиви директни партньорства, които в бъдеще ще доведат до повече и по-видими за публиката преводи на балканска литература на арабски език“, Яна Генова, директор на фондация „Следваща страница“.

Като част от събитието, от 5 до 11 юни 2017 г. ще се проведе и Резидентска програма за участници във форума - преводачи на арабски от български, словенски, сръбски, гръцки и турски език. По време на програмата, те ще работят върху избрани от тях преводи на съвременни автори.

Форумът е безплатен и е отворен за всички заинтересовани лица след регистрация тук.

Форумът е част от проект „Ускорител за преводи“ www.translationcollider.org с изпълнител българската фондация „Следваща страница“, партньори „Калем Култур“, Истанбул и фондация „Сефсафа“, Кайро, реализиран с финансовата подкрепа на фондация „Анна Линдт“ и Програма „Култура“ на Столична община. Партньори на събитието са Държавен културен институт към Министъра на външните работи, Национален дворец на културата, в. „Литературен вестник“ и БНТ, „Денят започва с култура“ и „Библиотеката“.

Фондация „Анна Линд“ насърчава междукултурния обмен и общите проекти между граждански общества от Европейско-Средиземноморския регион. Фондацията е международна организация, създадена от правителствата на Европейско-Средиземноморския регион и Европейския съюз, като основна институция за междукултурен диалог между хората от региона. С централното си управление в Александрия, фондация „Анна Линд“ управлява международна мрежа от повече от 4000 организации на граждански общества, с основна цел улесняване на сътрудничествата и общите действия между тях.
За повече информация:

www.annalindhfoundation.org
info@annalindhfoundation.org

 
Фондация „Анна Линдт“ е съфинансирана от Европейския съюз

* * *

За допълнителна информация:
Зорница Симеонова
Експерт Комуникации
Фондация „Следваща страница“
e-mail:
zornitsa9899@gmail.bg
GSM 0888885188

Автор:
Фондация „Следваща страница“
Публикация:
01.06.2017 г. 16:28
Посетено:
1204
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/25855-sofiyski-forum-za-prevoda-sabira-profesionalisti-ot-nad-10-darzhavi