Научни форуми

Интердисциплинарна конференция "Природа и общество"

230 години от кончината на Жан-Жак Русо (1712-1778)

◊ СЪБИТИЕТО

"Българско общество за проучване на осемнадесети век",
със съдействието на Френския институт в София и Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

организира

интердисциплинарна конференция на тема
Природа и общество


Конференцията е посветена на творчеството на Жан-Жак Русо и неговата рецепция в Европа.

• Акцентът следва да падне върху:
. природа и педагогика;
. "Общественият договор" и приложението му в европейските общества;
. преводна рецепция и прочит на Русо извън Швейцария и Франция;
. "пречистените" нрави и техническият прогрес в европейската модерност.

• Конференцията ще се проведе на 17 и 18 октомври 2008 г. в София. По случая ще бъде организирана изложба във фоайето на НБ "Св. св. Кирил и Методий".

• Тема и резюме до половин страница) се приемат на ел. адрес: rousseau@abv.bg

Организационен комитет:
. Рая Заимова
. Николай Аретов
. Галина Меламед


◊ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА*

. Христо Тодоров (София)
Хобс и Русо за естественото състояние на човека

. Марсел Дорини (Париж)
Проблемът за робството в творбите на Жан Жак Русо: нови полемики

. Лидия Денкова (София)
Русо за свободата

. Юбер Гишарус (Париж-София)
Речта на Русо за политическата икономия

. Ирина Бъдеску (Букурещ)
“Сен Прьо, т.нар. Русо, Подпис: Волтер”

. Мая Тименова (Пловдив)
“Мечтите на един самотник” на Русо: безпокойството на добродетелта

. Рени Йотова (София)
Понятието за “майчин език” в “Есе за произхода на езиците” на Русо

. Мадлен ван Стрин–Шардоно (Лайден)
Рецепцията на “Емил” (1762) в Холандия през ХVІІІ в.

. Ана Табаки (Атина)
Природа, нрави и прогрес: залогът на модернизацията в модерната гръцка култура

. Паскалис Китромилидис (Атина)
Русоисткият театър в Гърция

. Надя Данова (София)
Отгласът от идеите на Русо – Мерсие в утопичната балканска книжнина

. Николай Аретов (София)
Българските образи на Русо

. Юлия Николова (Пловдив)
“...Тука, дето съм родена” (Русоистките възгледи за природа, нрав и възпитание в българската книжнина от ХІХ в. като топосни координати)

. Пламен Божинов (София)
Идеите на френското Просвещение и на Ж.-Ж. Русо във възгледите на Марко Балабанов за напредъка

. Елена Гетова (Пловдив)
Възрожденските нрави и техническият прогрес. Проектът Иван Богоров

. Рая Заимова (София)
Русо – Крачунов или за един български прочит

. Ана Крвавич (Варшава)
Политическите идеи на Русо в Полша

. Жерар Лоден (Париж)
Рецепция на политическата мисъл на Русо в Германия

. Тамара Стоилова
(София)
Русо и Русия

. Благовеста Чолова (Брюксел-София)
Концепцията за народ у Русо и европейската идентичност

. Ангелина Вачева (София)
Спорът между Русо и г-жа д’Епине за женското възпитание и отзвукът му в мемоарите на Екатерина ІІ

. Илеана Михаила (Букурещ)
Русо в Румъния

. Ериона Тартари (Монпелие–Драч)
Рецепция на творчеството на Русо в Албания

. Мишел Термол (Монс)
“Емил” и педагогиката за природата през ХХІ век


Очаквани теми от:
Галина Меламед, Лидия Михова, Николай Чернокожев* Работни езици – български и френски
Автор:
07.07.2008 г. 18:18
Посетено: 1310
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/6215-interdistsiplinarna-konferentsiya-priroda-i-obshtestvo