Научни форуми

Научна конференция "Опасни връзки / Престижни връзки"

Академичен кръг по сравнително литературознание

◊ СЪБИТИЕТО

Академичният кръг по сравнително литературознание
организира

Научна конференция
Опасни връзки / Престижни връзки


26 и 27 април 2012
Огледална зала, Софийския университет


◊ ПРОГРАМА

26 април 2012


9.00–9.15 – Регистрация
9.15–9.30 – Откриване

Водещ: Николай Аретов


9.30–9.45 – Николай Аретов, Интертекстуалност и престиж
9.45–10.00 – Анна Алексиева, Непрестижните връзки: Османски модели в българската културна интимност
10.00–10.15 – Елена Гетова, Мотив и жанр - престижни и опасни връзки през Възраждането
10.15–10.30 – Николета Пътова, Историография и драма - проекти, внушения, връзки
10.30–10.45 – Светлозар Игов, Страхът от влияние: Далчев и Яворов
10.45–11.00 – Дискусия

11.00–11.30 – Кафе-пауза

11.30–11.45 – Михаил Неделчев, Литературните школи-фантоми (несъстоялите се напълно в българската литература парнасизъм, жеманфишизъм, футуризъм, имажинизъм и пр., в следите на европейски автори от Леконт дьо Лил и Сюли Прюдом до Маринети)
11.45-12.00 – Юлия Николова, "Ей, че те бяха нацапали" (културна памет и междутекстови връзки)
12.00–12.15 – Николай Чернокожев, Между орисията и монумента. Михайловски между Вазов и П. П. Славейков
12.15–12.30 – Емил Димитров, Годениците: смъртта на Пенчо Славейков като текст
12.30–12.45 – Нина Димитрова, Антихрист: Ницше и Янко Янев, оригиналът и епигонът
12.45–13.00 – Дискусия

13.00–14.00 – Обедна почивка


Водещ: Калин Михайлов


14.00–14.15 – Младен Влашки, Опасни връзки – рецептивни нагласи и практики в началото на 20-те години на ХХ век у нас
14.15–14.30 – Биляна Борисова, Поемата "Септември" от Гео Милев в контекста на антологията "Вик за правда" от Ъптон Синклер - престижността на една опасна близост
14.30–14.45 – Ерика Лазарова, Опасни връзки: писателят и политическите съдилища
14.45–15.00 – Катя Зографова, За още една английска връзка на Асен Христофоров в романа му „Иманяри”
15.00–15.15 – Витана Костадинова, Джейн Остин и амбивалентните й взаимоотношения с романтичното
15.15–15.30 – Дискусия

15.30–16.00 – Кафе-пауза

16.00–16.15 – Йордан Костурков, Либертинството във Века на Просвещението. Биографията на Лорънс Стърн като сюжет за просвещенски роман
16.15–16.30 – Христо Манолакев, Либертинският герой в руската литература на ХІХ век (Онегин и Печорин)
16.30–16.45 – Клео Протохристова, Ханс Касторп и Танхойзер – родство по избор?
16.45–17.00 – Калин Михайлов, Да пишеш или да живееш: дневникът в романа и извън него
17.00–17.15 – Соня Александрова, Отчаяно изгубени в Хао(у)са на цитирането
17.15–17.30 – Дискусия

17.45–18.15 – Годишно събрание на АКСЛИТ


27 април 2012


Водещ: Антоанета Балчева

9.00–9.15 – Атанаска Методиева, Сребро в паноптично-епистоларна светлина. М. Волошин и "Дом на поета"
9.15–9.30 – Ина Христова, Кърлежа и Бодлер (Бодлеровият интертекст в "Завръщането" на Филип Латинович)
9.30–9.45 – Йорданка Бибина, Орхан Памук, Истанбул и многогласието на текста
9.45–10.00 – Румяна Л. Станчева, Писателят като персонаж. Един път към интертекстуалността
10.00–10.15 – Юлиан Жилиев, „Преследването" или за един мотив в джаза и литературата ("Преследвачът" на Хулио Кортасар и "Аутопсия на една любов" на Виктор Пасков)
10.15–10.30 – Дискусия

10.30–11.00 – Кафе-пауза

11.00–11.15 – Дияна Николова, Сафо – преоткривана и въобразявана
11.15–11.30 – Андроника Мартонова, Лакло в Чосон: Пътешествия на кинопрочита
11.30–11.45 – Елица Дубарова, Тоталитет и дисоциираност – отново в търсене на целостта (За близостта между "Чудните приключения на Петер Шлемил" на Шамисо и "Човекът без качества" на Музил)
11.45–12.00 – Светла Черпокова, От „Цахес” до „Цахес” (Домова книга на опасните наематели)
12.00–12.15 – Малина Тонова, Съдбата на Йосиф – драматизъм и нравствен стоицизъм (съпоставка на библейския текст с откъс от книгата на Т. Ман – "Йосиф и неговите братя")
12.15–12.30 – Дискусия

12.30–13.30 – Обедна почивка


Водещ: Румяна Станчева

13.30–13.45 – Камелия Жабилова, Българският Заратустра. Преводи и интерпретации
13.45–14.00 – Любомир Делев, Екзорцистът: ужасът между словото и образа
14.00–14.15 – Жана Попова, "Капитал лайт" – превръщане на оригиналността в клишета и стереотипи
14.15–14.30 – Мая Тименова, Човешката участ в пиесата „Отново Годо” от Силвиан Дюпюи
14.30–14.45 – Елена Дараданова, Френската връзка в поезията на Тин Уевич
14.45–15.00 – Дискусия

15.00–15.30 – Кафе-пауза

15.30–15.45 – Владимир Стойчев, Топология на тялото: от плътта до звездите
15.45–16.00 – Димитър В. Атанасов, Опасни сръбски връзки/ Престижни сръбски връзки
16.00–16.15 – Юлия Йорданова, Опасни връзки между литературата и интернет (Новозараждащи се издателски форми, литературни жанрове и стилове на писане в уебсреда: български примери)
16.15–16.30 – Мая Горчева, За един „бракониер в европейската гора на културата”: литературните цитати в повестите и разказите на Златомир Златанов
16.30–16.45 – Бисерка Стоименова, Мрежите на разказа: интертекстуалност и авторефлексия в "Корабът на глупците" на Грегъри Норминтън
16.45–17.00 – Дискусия

17.00–17.15 – Закриване на конференциятаАвтор:
Публикация:
07.04.2012 г. 11:29
Посетено:
1624
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14518-nauchna-konferentsiya-opasni-vrazki-prestizhni-vrazki