Научни форуми

Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет II: 15 години по-късно

Разговор върху книгата на Александър Кьосев "Караниците около четенето"

Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет II: 15 години по-късно


◊ ПОКАНА

Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ
представят

Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет II: 15 години по-късно

Разговор върху книгата на Александър Кьосев "Караниците около четенето"


(Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г.)

13 март 2014 г., 19.00 часа
Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

С участието на:

Миглена Николчина, Боян Манчев, Дарин Тенев, Мария Калинова, Еньо Стоянов


"Караниците около четенето" е интердисциплинарна книга, която описва и коментира научните дискусии, публичните дебати и институционалните конфликти около един възлов въпрос на съвременността – съдбата на четенето и читателя. Тя проследява настоящото равнище на тази проблематика в различни национални ситуации и различни научни полета – литературна наука, културни изследвания, социология, история на книгата, психология, когнитивистика. Разнообразните подходи кулминират в няколко важни питания: какво точно е четенето; как не само да научим, но и да мотивираме децата да четат; какви са политиките на четенето; и какво точно трябва да разбираме под „грамотност“ и „читателска компетентност“. В последната глава те са разгледани на фона на глобализацията, новите медии и дигиталната революция, които променят основните културни, образователни и технологични условия на читателския акт – а с това и самия него.

През призмата на този проблем "Караниците около четенето" разказва за историята на хуманитарните и социалните науки от края на XX век до днес: за техните неравни противоборства с „точното знание” и за произтичащите от това конфликти за авторитет и власт в образователните политики, научните институти и университетите.Автор: Организаторите
12.03.2014 г. 13:40
Посетено: 1159
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18754-cheteneto-v-epohata-na-medii-kompyutri-i-internet-ii-15-godini-po-kasno