"Културен център на СУ" - новини с този етикет

19 януари 2018, 18:30 ч., Театрална зала, Ректорат на СУ
18.01.2018 г. 18:25
24 януари 2018, 19 ч., Театрална зала на Софийски университет
18.01.2018 г. 17:22
13 април 2016 г., 19.00 часа, Театрална зала, Софийски университет
09.04.2016 г. 16:48
Публична лекция на проф. Галин Тиханов
07.12.2015 г. 14:15
25 ноември, 19:00 часа, Театрална зала, Ректорат на СУ
22.11.2015 г. 16:30
В рамките на серията „Българските учени в чужбина“
24.05.2014 г. 16:58
Разговор върху книгата на Камелия Спасова "Събитие и пример у Платон и Аристотел"
13.04.2014 г. 16:08
Разговор върху книгата на Александър Кьосев "Караниците около четенето"
12.03.2014 г. 13:40