"Софийски литературоведски семинар" - новини с този етикет

4 април 2017 г., 18:00 ч., Нова конферентна зала (Огледалната зала), СУ, Ректорат
31.03.2017 г. 16:51
2 юни 2016, 19 ч., Нова конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“
01.06.2016 г. 15:32
14-15 март 2016 г., Нова конферентна зала, Софийски университет
14.03.2016 г. 10:16
Публична лекция на проф. Галин Тиханов
07.12.2015 г. 14:15
Софийски литературоведски семинар
18.10.2015 г. 14:18
19 юни 2015, 16.00 ч., Заседателна зала №1, Ректорат на СУ
17.06.2015 г. 13:53
В рамките на серията „Българските учени в чужбина“
24.05.2014 г. 16:58
Разговор върху книгата на Камелия Спасова "Събитие и пример у Платон и Аристотел"
13.04.2014 г. 16:08
Разговор върху книгата на Александър Кьосев "Караниците около четенето"
12.03.2014 г. 13:40
18 февруари, 18 часа, Нова конферентна зала Ректорат, СУ
07.02.2014 г. 21:07