"Александър Кьосев" - новини с този етикет

Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото
26.02.2018 г. 15:35
6 ноември, 19:00 часа, Зала "Пеша Николова", Център за култура и дебат "Червената къща"
06.11.2017 г. 14:23
Събитията са част от есенния семестър на Отворения университет на Център за култура и дебат "Червената къща"
25.10.2017 г. 16:44
Разговор върху книгата на Александър Кьосев "Караниците около четенето"
12.03.2014 г. 13:40
В рамките на програма „125 години Софийски университет“
17.11.2013 г. 20:28