Награди

май 2012 г.

Миряна Янакиева и Борис Минков - новите носители на наградата
За изключителен принос към българската култура и изкуство
За активната политика на издателството в подкрепа на българските автори и българската книга
Лиляна Стефанова с Голямата награда за цялостен принос