Награди

юни 2010 г.

За принос към развитието на българската и европейската култура
За постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура
Деян Енев с Голямата награда "Милош Зяпков"
Награда за млад автор в областта на съвременното изкуство
130 години от рождението на големия писател Йордан Йовков