Награди

юли 2011 г.

За отразяване на най-важните събития във визуалните изкуства в България и по света
LiterNet Медиа с почетно членство в "Съвета на европейската научна и културна общност"