Награди

август 2011 г.

За изключителен принос в развитието на българския песенен и танцов фолклор
Признание и почит към приноса на Стефан Фурнаджиев за развитието на българската литература
Училища от Хасково, Пловдив, Русе, Кърджали и Кюстендил са победителите тази година