Пример-но

2009 г.

Създател и пръв Директор на Културно-информационния център на Република България в Скопие
Среднощни размисли на един неуспял българин
Как в Англия изобилието от социални помощи роди феномените: "деца срещу пари", "деца раждат деца", "деца в центрофуга"...