След-и

март 2007 г.

120 години от рождението на Димчо Дебелянов
Граждански проект за формиране на психоустойчива личност
Оперният певец включва в репертоара си Вагнерови произведения
Камерна музика от Дворжак и Яначек