След-и

юли 2020 г.

Най-добрите участници в Майсторския клас на проф. Ангелов представиха галаконцерт на 25 юли
Аранча Зу - представителката на почетното жури от Мексико, определи събитието като „диамантът във фестивалната корона"
Галаконцерт на Майсторски клас на Вики Алмазиду, посветен на проф. Милчо Левиев
Обичаният изпълнител превърна бул. „Витоша“ в своя сцена