След-и

август 2013 г.

Нова изложба в Дом "Кавалет"
Фотоизложба "Чудният свят на стила "Ар нуво" - детайли от архитектурата на дунавските страни"
Забележително участие на Българско общество "Ф. Достоевски" във форума