Сцена / екран / ефир

април 2009 г.

Програмата през май е посветена на големите полски режисьори и филми
Театър–лаборатoрия „@лма@лтер” представя
По случай 400-годишнината от рождението на Шарл Перо
Антистатик – фестивалът за съвременен танц и пърформaнс
ОДТ „Боян Дановски” отбелязва своята 90-та годишнина с "Отблизо" на Патрик Марбър