Нет@кценти

2016 г.

Уебсайтът на проф. Богдан Богданов ще продължи да приема, публикува и подлага на обсъждане текстове, посветени на обществено значими теми
Инициативата ще предлага заплащане и задълбочено редакторско сътрудничество на авторите от жанра
"Добросъците" - нова приказка-игра от Никола Райков с илюстрации на Мая Бочева