Годишнини

февруари 2016 г.

143 години от смъртта на Васил Левски
Нов български университет чества Годината на Димитър Добрович, с която се отбелязват 200 години от неговото рождение