In memoriam

2011 г.

Автор с чувствително перо, личност с обаяние, защитник на духовността
Ако има втори живот, пак бих избрала професията на актриса
5 години без писателя, преводача и журналиста Георги Талев