Конкурсни резултати

декември 2013 г.

За защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование
Задача на състезанието беше създаването на машина, наречена „Chain Reaction”, която се задвижва благодарение на серия от физични и химични процеси