Конкурсни резултати

ноември 2013 г.

Наградени учени и трудове в конкурса за високи научни постижения
Беса Лугичи от Косово е носителката на Голямата награда „Елена Николай”