Конкурсни резултати

Резултати от конкурса на Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център „Номура”

За защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование

Резултати от конкурса на Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център „Номура”


◊ СЪБИТИЕТО

Резултати от конкурса на Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център „Номура”

При изключително голям интерес в хотел „България”, зала „Десислава”, бул. „Цар Освободител” № 4, София, Гражданско сдружение „Постоянно образование” проведе втората си годишна среща на тема „Интегрирано образование през целия живот – образование за устойчиво личностно развитие”. Беше прожектиран документалният филм за ИОЦЖ „Номура”„Мъдростта на природата”.

Жури с председател Мария Цонкова обяви резултатите от конкурса на Сдружението за защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование.


◊ НАГРАДИТЕ                                         

Първа награда получи Сузана Кърпатова от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Философски факултет, Катедра „Психология”, гр. Благоевград - за дипломната й работа: „Изследване на моралното безпокойство и социалните нагласи при мъже и жени, израснали в условията на различни политически системи”.

• Поощрение:

На Славчо Петрунов от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата, Катедра „Музика”, гр. Благоевград, за дипломната му работа: „Българските народни песни в село Големо село, село Мало село, село Мламолово и тяхното приложение в общообразователното училище”.

• Грамоти за участие получават:

. Ани Кърнева от Технически Университет, ФЕ, Катедра „Социални и правни науки”, гр. Варна, за дипломната й работа: „Изследване на влиянието на алтернативните терапии върху емоционалното и социалното развитие на деца с аутизъм”.

. Десислава Бонева от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Философски факултет, Катедра „Социология”, гр. Благоевград, за дипломната й работа: „Болонският процес и студентската мобилност в български условия”.

. Мария Цолева от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Факултет „Педагогика”, Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”, гр. Благоевград, за дипломната й работа: „Подготовка на 6-7 годишните деца за безопасно поведение в природна среда”.

. Петя Чалъкова от НБУ, Магистърски факултет, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, гр. София, за дипломната й работа „Зеленият мениджмънт като условие за устойчивост в изграждането на зелена марка или как, кога и къде Graffatura е възможен бранд”.

. Даяна Божкова от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата, гр. Благоевград,  за дипломната й работа: „Автостопът като младежка субкултура – ценности и практики”.

. Диана Йорданова от УНСС, Специалност „Медии и журналистика”, гр. София,  за дипломната й работа: „Продуцентски проект на късометражен документален филм „Войниците си тръгват”.

. Валентин Кехайов от Икономически университет, Катедра „Икономика и организация на туризма”, гр. Варна, за дипломната му работа: „Хотел на дърво – алтернатива на масовия туризъм в община Смолян”.

. Цветомила Добчева от СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра „Социология”, гр. София, за дипломната й работа: „Връзката между институционалните форми на контрол и формите на насилие в училище (Хасковското училище ПГ по транспорт „Н. Й. Вапцаров” - изследване на случай). 

. Яница Маринова от УНСС, Катедра „Медии и обществени комуникации”, гр. София, за дипломната й работа: „Модели на въздействие на турския и българския сериал: сценарни, продуцентски, режисьорски и аудиторни решения”.

. Весела Кучева от Национална академия по изкуствата, Катедра „Сценография”, гр. София, за дипломната й работа: „HUMOS – кратък анимационен филм, базиран на българската фолклорна история „Как били създадени хората”.

. Елза Грънчарова от Национална академия по изкуствата, Катедра „Сценография”, гр. София, за дипломната й работа: „Отражението на българските народни традиции в изобразителното творчество на 5-6 годишните деца”.

. Петя Доровска от УНСС, Бизнес факултет, Катедра „Индустриален бизнес”, гр. София, за дипломната й работа: „Мотивиращи ефекти на системата за управление на човешките ресурси (по примера на Комисия за регулиране на съобщенията)”.


На всички участници пожелаваме успешна професионална кариера!

 

Автор: Автор: Мая Славова
12.12.2013 г. 13:41
Посетено: 1310
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/21/news/18280-rezultati-ot-konkursa-na-sdruzhenie-postoyanno-obrazovanie-klon-na-yaponskiya-obrazovatelen-tsentar-nomura