Изложби

септември 2007 г.

В рамките на новия творчески проект "Realistic+Abstract”
По случай големия празник – Съединението на Княжество България и Източна Румелия
Френска литература, ръкописи и печатни произведения