Изложби

септември 2007 г.

Кратки разстояния от отсечката, наречена Живот
В помощ на деца, изпаднали в беда
А гърбът не търпи никакъв грим
Скулптура, графика, обекти
Хипнотична естетска гледка