Изложби

октомври 2007 г.

Пътят към абстрактното
Магията на черно-бялата фотография
Над 50 живописни творби, рисувани в периода 2003-2005 г.
Картини от един различен, по-красив свят
Съвременното изкуство и темите на съвременната култура
Първа самостоятелна изложба