Изложби

май 2011 г.

В рамките на София хартиен арт фест 2011
По случай 60-годишнината на писателката
Съюзът на българските художници представя