Изложби

януари 2008 г.

Живопис, графика, скулптура, съвременно изкуство и фотография
Графика, рисунки, живопис
Творби от ателието на художника
Сакрално и светско изкуство в Полския институт - София
Изложба на аматьорски снимки в Академичния център на културата "Хатка Жака", Люблин
Серия композиции из българския селски бит и природа
Лично пространство - фотографии
Игри за човечност и работа в екип
Видео, рисунки, фотография, инсталации
60-години от рождението на художника