Изложби

април 2009 г.

12 български художници ще представи галерия "Леседра" през м. юни в Япония
Пасторалната атмосфера завладява всеки
Невидимото присъствие на Бог около нас
Произведения, изготвени през периода 2000-2008 година
Русенката рисува приказни и цветни мотиви