Дарения

2019 г.

Дарение от Библиотеката на Нов български университет
Дарение от Библиотеката на Нов български университет
За първи път в колекцията на Националната галерия влизат фотографии