Дарения

2020 г.

През 2021 г. картата ще бъде изложена в залите на Националния етнографски музей