Музика

декември 2007 г.

Из цикъла Коледни концерти в Перник
Осми коледен музикален фестивал
Декемврийски Салон за музика и рефлексии
В програмата: Григ, Бах, Лист, Дебюси
Първи концерт от цикъла "Пътят на Христовата инкарнация Рождество – Възкресение"
В рамките на Коледния фестивал на Общината